Hírlevél feliratkozás

2018. május 25-től lényegesen szigorodnak az adatvédelmi szabályok, annak érdekében, hogy kapcsolatban maradhassunk és a jövőben is kereshessük híreinkkel, aktuális eseményeinkkel, akcióinkkal, kérjük erősítse meg hozzájárulását, hogy a Gombakirály Webáruházat üzemeltető Vitaldepo Kft. szolgáltatásaival, aktuális eseményeivel, akcióival kapcsolatban e-mail tájékoztatást küldhessen Önnek.

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja e-mailben (info@vitaldepo.hu)postai úton (Vitaldepo Kft. 6726 Szeged, Marostői u. 21. II/4.) vagy a későbbi tájékoztató e-mail-ben elhelyezett leiratkozás gombra kattintva.

Vitaldepo Kft. személyes adatok biztonságáról szóló ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA értelmében az itt megadott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik fél számára nem adjuk ki!

Köszönjük bizalmukat!

Az alábbiakban tájékoztatási kötelezettségünknek a következők szerint teszünk eleget

Az adatkezelő neve: Vitaldepo Kft.
Elérhetősége: 6726 Szeged, Marostői u. 21. II/4.; info@vitaldepo.hu; +36-70-3222-746
Az adatkezelés célja:  hírlevél küldés
Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása
Az érintett adatok tárolásának időtartama: visszavonásig (leiratkozás)
Hozzájárulás tárgyában érintett adatok: név, email cím.

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint természetes személy, az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:
– az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog
– az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog
– az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog
– az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog
– az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog
– az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog

Panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 6726 Szeged, Marostői u. 21. II/4. címre vagy elektronikusan az info@vitaldepo.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.